Fundacja Inicjatyw Naukowych

FINansujemy Przyszłość

Ideą stojącą u podstaw Fundacji Inicjatyw Naukowych jest chęć wspierania młodych badaczy i ich wysiłku w rywalizacji ze starszymi i lepiej ugruntowanymi. Wierzymy, że w młodych środowiskach naukowych ukryty jest potencjał, który sumiennie pielęgnowany i mądrze wykorzystany, przyczyni się do rozwoju Polski i wzrostu jej znaczenia we współczesnym świecie. Jesteśmy przekonani, że zapewniając im wsparcie finansowe i merytoryczne, finansujemy przyszłość.

Poznaj nas >>>

Nasze działania: